_H6A9806

 

 

Født i København i 1959

Efter endt skoletid startede jeg som arbejdsdreng på trykkeriet : Norup og Bramsted.

Efter 4 lærerige år blev det klart at jeg ville uddanne mig som litografisk trykker. Med trykkeriet som læreplads blev jeg uddannet i København 1982. Og fortsatte mit arbejde, nu som faglært, hos Norup og Bramsted. I huset fandtes også et gammelt stentrykkeri som vakte min nysgerrighed. Jeg brugte en del af min fritid på at give en hjælpende hånd og lærte derved om de gamle teknikker som er beskrevet andetsteds på hjemmesiden.

Samtidig åbnede der sig en helt ny verden; kunstens verden. Jeg blev fascineret af den måde som kunstnerne udfoldede sig på og blev draget ind af alle de udtryksformer som jeg mødte på trykkeriet, som var en direkte modsætning til den mere almindelige del af trykkeriet. Jeg begyndte at gå på kunstudstillinger og interesserede mig for kunstnernes liv og levned. Sammenlagt arbejdede jeg 20 år hos Norup og Bramsted hvor jeg ved siden af mit daglige arbejde dyrkede ”kunsten”, som blev mere og mere fremherskende.

Derfor var det en naturlig udvikling som gjorde at jeg i 1996 skiftede til et nyt trykkeri. Jeg fik ansættelse som den eneste trykker i Litho Art i Vence/Frankrig, og flyttede derfor til byen, hvor der er et større kunstnerisk liv. Her arbejdede jeg direkte sammen med både danske og udenlandske kunstnere. Jeg fik skabt en langt større sammenhæng mellem mit arbejde og mine interesser.  Det har ikke kun været selve trykningen som har været væsentlig, men også samspillet med kunstneren har været med til at skabe de processer som har haft en gunstig indflydelse på resultatet.

Ved et rent tilfælde finder jeg i sommeren 2003 en meget gammel stentrykspresse som stammer fra 1890 i Marseille. Dér er den blevet brugt til at trykke plakater og kunstbøger indtil ca.1999.

Mit litografiske arbejde har udviklet sig gennem årene og jeg har længe næret et ønske om at afprøve de originale gamle teknikker. Derfor begyndte jeg at restaurere pressen og flyttede samtidig til Bargemon hvor jeg fandt nogle egnede lokaler til et egentligt værksted.