Litografiet eller stentrykket, som det også kaldes, opfindes i slutningen af 1700-tallet af tyskeren Alois Senefelder. Han eksperimenterede med høj- og dybtryk på sten. Her opdager han, at en særlig kalksten (Solnhofen-sten), som findes i hans hjemegn i Bayern, kan opsuge og fastholde både vand og fedtstof. Hermed var grundlaget for en banebrydende ny trykteknik lagt.

Der findes i dag en lang række metoder til bearbejdelse af den litografiske sten. Fælles for dem er følgende processer: Stenen slibes. To sten mod hinanden med slibekorn imellem. Efter korning, der også foretages med slibekorn, er stenen klar til grafikerens arbejde.

På den kornede overflader tegnes med fedtholdigt kridt og tusch. Med en svag salpetersyreopløsning i gummiarabigum oprenses stenens porer. Herved gøres de ikke tegnede område vandbærende.

Til beskyttelse af disse områder påføres stenen et tyndt lag gummiarabigum. Herefter udvaskes de tegnede områder med fransk terpentin el. lign. og indgnides med syrisk asfalt. Gummilaget udvaskes med vand og stenen er klar til indfarvning.

Stenen fugtes og indvalses med trykfarve, der kun »fanger« på de tegnede områder. Trykningen sker i en speciel litografisk presse, hvor trykpapiret presses mod stenen af en »river« (hårdt træ pålagt læder eller nylon river).

Fler-farvet litografi udføres normalt med én sten til hver farve, men også eliminationsmetoden anvendes (se under fler-farvet træsnit). Ved eliminationsmetoden på sten kan der dog ikke alene fjernes dele af billedet, de enkelte trykgange imellem, men også tilføjes nye billedelementer med en sæbeopløsning.

 

The German Alois Senefelder invented lithography or planographic print, as it is also known, at the end of the 18th century. He experimented with relief print and intaglio. He discovered a particular type of limestone (Solnhofen stone), which can be found around his home in Bavaria. The stone can absorb and retain both water and fat. This formed the foundation for a new and innovative printing technique.

Today a number of methods to process the lithographical stone are in existence. The common denominator for them is: The stone is honed down, two stones against each other with graining between them. After the graining, also done with stone grains, the stone is ready for the work of the print maker.

You draw on the grainy surface with pencil and greasy ink. The pores of the stone are rinsed with a weak solution of nitric acid and thereby allowing the areas that have not been decorated to carry water. To protect these areas a thin layer of gum Arabic is applied whereupon the decorated areas are cleaned with turpentine or a similar substance and is rubbed with asphalt solution. The layer of gum is washed off with water and the stone is ready for the ink.

The stone is moistened and the ink is rolled on. The ink only “catches” on the decorated areas. The printing is done in a special lithographical print press where the paper is pressed against the stone.

Multi-colored lithographic work is normally made with one stone for each colour but the elimination method is used. By using the elimination method on the stone, not only can part of the image be removed between each printing, but additional elements can also be made to the image with a soap solution.